Kontakty

Adresa

Vojenská lékařská fakulta

Univerzita obrany

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

PŘÍJEZD K VOJENSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ

 Motorizovaní návštěvníci

Motorizovaní návštěvníci mohou zaparkovat na velkém parkovišti vedle Nového areálu VLF – Třebešská 1575 (za Fakultní nemocnicí). 

 

Doprava od autobusového nádraží

Doprava MHD: z hlavního nádraží linkou (autobus) číslo  9  na zastávku Univerzita obrany (pozor zastávka je na znamení, je třeba zmáčknout červené tlačítko u dveří) Vojenskou lékařskou fakultu tvoří dvě prosklené modré budovy. Zastávka linky  9 od hlavního nádraží: Tesco – Střelnice – Lipky – Labská Obří akvárium – Fakultní nemocnice A – Fakultní nemocnice B (za křižovatkou), – Univerzita obrany (zastávka na znamení). Před nástupem do vozu je nutné si zakoupit jízdenku MHD a po nástupu do vozu ji neprodleně označit ve značkovači, který je umístěn u řidiče nebo lze zakoupit přímo u řidiče nebo pomocí SMS – návod.

Sekretariát děkana

Mgr. Ivana Komárková

tel. 973 253 101

fax: 973 253 100

ivana.komarkova@unob.cz

 

Sekretariát proděkana pro studijní a pedagogickou činnosti a proděkana pro záležitosti studentů a specializační přípravu vojenských lékařů

Jana Nováková

tel. 973 253 014

jana.novakova@unob.cz

 

Sekretariát proděkana pro vnější vztahy a marketing a proděkana pro vědeckou činnost

Jitka Pírková

tel. 973 253 003

jitka.pirkova@unob.cz

 

Studijní oddělení

tel. 973 253 022, 973 253 125, 973 253 060

e-mail: vlf-studijni@unob.cz

 

Doktorské studijní programy

Ivana Šáchová

tel. 973 253 147

e-mail: ivana.sachova@unob.cz

 

Přihlášky na kurzy a stáže

Ilona Svobodová

tel. 973 253 162

e-mail: ilona.svobodova@unob.cz

 

Informace ke kurzům URGENTNÍ PÉČE V POLI 

plk. MUDr. Michal Plodr, Ph.D., MBA

tel. 973 253 133

e-mail: michal.plodr@unob.cz