Dokumenty vztahující se ke studiu

Vnitřní předpisy

Studijní a zkušební řád pro studenty UO

Stipendijní řád pro studenty UO

Disciplinární řád pro studenty VLF

Opatření

 
 
 
 
 
 
 

Opatření rektora UO č. 7/2017 Studentská tvůrčí činnost

Ostatní

Databáze závěrečných prací a publikací

Doklady o studiu, žádost o vystavení dokladu o studiu