Projekty obranného výzkumu

Realizace projektů obranného VaVaI vychází z přesně vymezených potřeb a požadavků rezortu MO ČR. Vojenská lékařská fakulta se zaměřuje především na Zdravotnické zabezpečení.

V současnosti jsou na VLF UO řešeny 3 projekty v rámci Programu AMBICE – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU – program 907 050.

Výhledově je Univerzita obrany připravena účastnit se dalších projektů, které budou sloužit k zajištění obranyschopnosti země a dosažení politicko-vojenských ambicí ČR.

Aktuálně řešené Projekty obranného výzkumu na VLF UO:

POV GRAM (Úroveň zdravotní gramotnosti příslušníků ozbrojených sil ČR v kontextu NATO), odpovědný řešitel mjr. PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D., MBA, 2024 – 2025POV RESILIENCE (Posílení fyzické a psychické odolnosti vojáků pro nasazení do bojových operací), odpovědný řešitel plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D., 2024 – 2026


POV KVALITA (Definování požadovaného standardu zdravotní péče o vojáky v prostoru nasazení), odpovědný řešitel plk. gšt. RNDr. Hynek Schvach, Ph.D., 2024 – 2026