Katedra molekulární patologie a biologie

O katedře

Katedra molekulární patologie a biologie provádí výzkum v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení za využití metodických nástrojů a znalostí z molekulární mikrobiologie, imunologie, biochemie, molekulární a buněčné biologie. Specializuje se především na oblast patologického působení infekčních mikroorganismů (biologické agens), ale provádí rovněž výzkum v oblasti patologických procesů způsobených dalšími patologickými stimuly (toxiny, fyzikální faktory aj.). Tyto činnosti tvoří základ vědecké práce Katedry molekulární patologie a biologie, která je mimo jiné zaměřena na studium vysoce rizikových bakteriálních agens a toxinů, potencionálně zneužitelných pro bioterorismus a v rámci výzkumu řeší úkoly zaměřené na studium patologických mechanismů, léčebných a profylaktických přístupů na molekulární úrovni, detekci a diagnostiky biologických agens a toxinů. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou každoročně publikovány v řadě prestižních časopisů s impaktním faktorem (Jimp) a nacházejí citační odezvu ze strany zahraničních pracovišť.

 

KMPB se dělí na:  

  1. skupinu buněčné biologie 

  2. skupinu molekulární biologie