Katedra molekulární patologie a biologie

Spolupráce

Vojenský zdravotní ústav Praha (Agentura vojenského zdravotnictví)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

Státní ústav jaderné, chemické a biologické bezpečnosti Příbram – Kamenná

Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR

Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Masarykův onkologický ústav Brno

Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno

CBRN Defense Centre of Excellence VyškovŠvédsko – Umea – FOI-NBC Defence

Švédsko – Umea – University of Umea

Nizozemí – Rijswijk

Německo – Heidelberg – German Cancer Research Center, Division of Viral Transformation Mechanisms

Chorvatsko – Rijeka – University of Rijeka, Department of Microbiology and Parasitology

Francie – Paris – INSERM, Unit of Pathogenesis of Systemic Infections

Slovensko – Bratislava – Virologický ústav SAV

Slovensko – Bratislava – Chemický ústav SAV

Švýcarsko – Zurich – ETH

USA – Indiana University – National Center of Glycomics and Glycoproteomics

European Biodefence Laboratory Network

USA – United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, Bacteriology Division, Fort Detrick, Maryland