Vedení fakulty

Děkan

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Proděkan pro vědeckou činnost

Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj

Proděkan pro doktorské studijní programy a specializační vzdělávání

Zástupce děkana – tajemník

Zástupce děkana – vedoucí oddělení

Akademický senát fakulty

Vědecká rada fakulty

Přijímací komise

Pedagogická komise

Disciplinární komise fakulty

Ediční komise

Oborové rady fakulty

Rady studijních programů fakulty

Děkanát