Katedra radiobiologie

O katedře

Katedra radiobiologie (KRAD) je zaměřena na řešení otázek rozvoje vojenského zdravotnictví, především v oblasti ochrany živé síly proti účinkům ionizujícího záření. Katedra je svým vědeckým zaměřením výjimečným pracovištěm nejen v rámci AČR ale i celé České republiky. Hlavní výzkumné úkoly katedry jsou  spojeny s diagnostikou, prevencí a léčbou nemoci z ozáření. Zaměřujeme se na studium molekulárních mechanismů reparace radiačního poškození v kontextu biologické dozimetrie a v oblasti radioprotekce. Dále se zabýváme aplikací růstových faktorů a využití transplantace kmenových buněk po ozáření. Výzkumná práce je koordinována v souladu se zaměřením pracovní skupiny  NATO HFM-222.