Charakteristika a zaměření studia na fakultě

Na VLF se realizují akreditované magisterské, bakalářské a doktorské studijní programy a obory. Fakulta pracuje v součinnosti s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové v přípravě vojenských odborníků – lékařů a farmaceutů. Studenti magisterských studijních programů vojenského všeobecného lékařství a vojenské zubní lékařství jsou zároveň studenty Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. VLF zabezpečuje vojensko-medicínskou a vojensko-odbornou výuku, odborné praxe a stáže na posádkových ošetřovnách, ve vojenských nemocnicích a na specializovaných pracovištích civilních nemocnic. Studijní plán umožňuje studentům přiměřenou specializaci dle vlastní volby z řady výběrových studijních předmětů. Studenti magisterského studijního programu vojenská farmacie jsou současně studenty Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. VLF zabezpečuje vojensko-odbornou výuku, odborné praxe a stáže v lékárnách vojenských nemocnic.

Bakalářský studijní program specializace ve zdravotnictví, studijní obor zdravotnický záchranář je akreditován poprvé od března 2008. Studijní program je akreditován pro společné uskutečňování s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a VLF.

Kromě bakalářského a magisterských studijních programů realizuje fakulta i osm doktorských studijních programů.