Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem může probíhat na vysoké škole, která má akreditovaný doktorský studijní program, v jehož rámci se zde vyučuje obor habilitace (obor jmenování) nebo alespoň jeho podstatná část. Zároveň je nutné, aby vysoká škola nebo její součást disponovala platnou akreditací habilitačního řízení (platnou akreditací pro konání řízení ke jmenování profesorem). Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení. Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany

Přehled oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Probíhající habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem