Vědecká rada

Seznam členů vědecké rady

Oznámení o konání VR VLF dne 27. května 2024

Výpisy z jednání

Výpis z jednání VR FVZ dne 27. 11. 2023

Výpis z jednání VR FVZ dne 25. 9. 2023

 

Jmenovaní emeritní profesoři

Jednací řád vědecké rady VLF UO

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany

Specifické opatření děkana VLF UO k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přehled oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem