Military Medical Science Letters – Vojenské zdravotnické listy

Vojenské zdravotnické listy jsou celostátní odborný časopis vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů s dlouhou tradicí. Jsou nejstarším armádním periodikem v České republice, jejich první číslo vyšlo v dubnu roku 1925. Vzhledem k svému zaměření jsou určeny především pro vojenské lékaře všech odborností, vojenské farmaceuty a veterináře, studenty Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany magisterského i bakalářského studia, vojenské odborníky v oblasti organizace vojenského zdravotnictví, civilní lékaře, farmaceuty a veterináře, příslušníky složek integrovaného záchranného systému a další zájemce z řad odborné veřejnosti. Informují o výsledcích vědecké práce v podmínkách vojenského zdravotnictví, prezentují výsledky preventivní, diagnostické a léčebné činnosti a v neposlední řadě jsou také významným zdrojem zkušeností a poučení z praktické činnosti zdravotnické služby Armády České republiky jak v podmínkách mírové služby, tak stále častějšího působení v bojových podmínkách zahraničních misí. Ve Vojenských zdravotnických listech lze publikovat práce ze všech lékařských oborů, farmacie, veterinárního lékařství i práce z oblasti ošetřovatelství a další práce s hlavním zaměřením do oblasti vojenského zdravotnictví. Všechny práce procházejí recenzním řízením.

Od roku 2011 redakce přijímá pouze práce v anglickém jazyce. Časopis vychází pod novým názvem Military Medical Science Letters.