Katedra molekulární patologie a biologie

Výuka

Bakalářské a magisterské programy: 

  • Ochrana proti zbraním hromadného ničení
  • Medicína katastrof
  • Výuka na jiných vysokých školách
  • Vedení diplomových prací

Postgraduální výuka:

  • Doktorský studijní program „Infekční biologie“
  • Blokové přednášky
  • Vedení disertačních prací