Právě si prohlížíte Nový navazující magisterský program Organizace a řízení ve zdravotnictví

Nový navazující magisterský program Organizace a řízení ve zdravotnictví

Zájemci o problematiku zdravotnického řízení a administrativy se již nyní mohou hlásit do nového navazujícího magisterského studijního programu Organizace a řízení ve zdravotnictví, který bude na Vojenské lékařské fakultě otevřen od příštího akademického roku.  

Vojenská lékařská fakulta reaguje na vzniklou potřebu připravit vysokoškolsky vzdělané řídicí pracovníky ve vojenském zdravotnictví. Nový studijní program je zamýšlen jako navazující pro nelékařské zdravotnické pracovníky s bakalářským stupněm vzdělání. Absolventi nového studijního programu se uplatní v řídicích a administrativních pozicích na Sekci i Agentuře vojenského zdravotnictví i ve vojenských nemocnicích. Získané znalosti a dovednosti budou moci využít i po skončení vojenské kariéry na řídicích funkcích v civilních zdravotnických zařízeních, ale i např. ve správních úřadech a zdravotních pojišťovnách.

Většina výuky bude probíhat na VLF v oblastech jako organizace a taktika zdravotnické služby, krizový management ve zdravotnictví, kvalita a bezpečí zdravotní péče, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém, zdravotní a sociální politika státu, právo ve zdravotnictví, telemedicína a další. Studenti mohou také absolvovat vybrané kurzy na VLF, např. kurz Operační zdravotnický důstojník (MedOps). Na výuce studentů se budou podílet i odborníci z Fakulty vojenského leadershipu, zejména v předmětech blízkých této fakultě, jako jsou vedení lidí, management, řízení lidských zdrojů a podobné.

Program lze studovat pouze kombinovanou formou. Uchazeč, který je ke dni podání přihlášky vojákem z povolání ve služebním poměru a který v souvislosti s přijetím do studijního programu hodlá žádat o vyslání ke studiu, předloží v termínu pro ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí oprávněného služebního orgánu o vyslání ke studiu.

Pro studium v akademickém roce 2024/25 bude přijato 20 vojenských a čtyři civilní uchazeči. Více informací o novém studijním programu je uvedeno na webu.

Autor: Viktor Sliva z podkladů Tomáše Kučery, ilustrační foto: archiv UO