Právě si prohlížíte Poslední imatrikulace na Fakultě vojenského zdravotnictví

Poslední imatrikulace na Fakultě vojenského zdravotnictví

V pátek 13. října proběhla ve Výukovém centru LF UK v areálu FN Hradec Králové vůbec poslední imatrikulace studentů v rámci instituce zvané doposud Fakulta vojenského zdravotnictví. Nástupci letošních nováčků se napříště budou zapisovat ke studiu na Vojenské lékařské fakultě.

Název se mění, samotný ceremoniál vstupu nových studentů do akademické obce zůstává stejný. Po zaznění slavnostního slibu svůj závazek potvrzují studenti nad univerzitní insignií. Letos bylo na seznamu imatrikulovaných dvanáct studentů bakalářského programu Zdravotnické záchranářství, čtyři adepti povolání vojenského zubaře, pět budoucích farmaceutů a celé dvě desítky všeobecných lékařů.

Na výsledky loňských, vůbec prvních absolventů lékařského studia ze Slovenska, kteří na hradecké fakultě získávají odborné vzdělání na základě mezivládní dohody, se letos a v následujících pěti pokusí navázat šest kadetů Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši.

Spolu s rektorkou UO brigádní generálkou Zuzanou Kročovou, děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví profesorem Romanem Chlíbkem, děkanem LF UK HK profesorem Jiřím Manďákem a dalšími hosty se ceremoniálu zúčastnili také představitelé rezortu obrany –ředitel Odboru řízení lidských zdrojů STT MO JUDr. Jaroslav Daněk a hlavní sestra MO plukovnice Lucie Jarešová.

Autor: Viktor Sliva, foto: Anna Poláková