Právě si prohlížíte Srbská delegace na návštěvě VLF

Srbská delegace na návštěvě VLF

V týdnu od 23. do 29. října proběhla na VLF návštěva dvou kadetek z Lékařské fakulty Vojenské lékařské akademie. Šlo o pokračování vzájemné spolupráce, která byla obnovena návštěvou zástupců VLF v Srbsku od 7. do 10. září.

Srbská delegace prožila týden plný poznání a praktických zkušeností. Jejich program zahrnoval návštěvu většiny kateder fakulty. Medičky ocenily zejména praktické nácviky na figurínách i kadaveru na K307. Doprovázející akademický pracovník, příslušník Národního centra pro kontrolu otrav, byl nadšený z K304 a hlavně její analytické laboratoře.

Návštěva vyvrcholila účastí na slavnostní přísaze studentů prvního ročníku v sobotu 28. října na Masarykově náměstí, po které následoval oběd s rektorkou Univerzity obrany. Ve volném čase návštěvníci poznali Hradec Králové například prostřednictvím venkovní únikové hry a v neděli před odletem strávili prohlídkou Prahy.

Během návštěvy byly konzultovány možnosti vzájemné spolupráce, zejména při zpracování závěrečných prací mediků z Bělehradu na katedrách naší fakulty, vzájemných návštěvách studentů na obou fakultách a účasti našich studentů na praktických závěrečných zkouškách vojenských mediků v Bělehradu.