Právě si prohlížíte „Tak přísaháme!“ znělo v Hradci na náměstí

„Tak přísaháme!“ znělo v Hradci na náměstí

V rámci oslav výročí vzniku samostatného Československého státu složili v sobotu 28. října studenti Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany společně se studenty Vojenského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy slavnostní vojenskou přísahu. Ceremoniál se po dlouhé době vrátil na hradecké náměstí TGM.

Po slavnostní přísaze nových studentů, kterou provedl zástupce děkana podplukovník Václav Flégl, bezprostředně následovalo složení služebního slibu nových příslušníků Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.  Během ceremoniálu, který proběhl pod záštitou statutárního města Hradce Králové, položili květiny k pomníku TGM rektorka Univerzity obrany brigádní generálka Zuzana Kročová, proděkan pro studijní a pedagogickou činnost fakulty major Tomáš Kučera a další představitelé UO a Armády České republiky, dále pak příslušníci University obrany Srbské republiky a zástupci vysokých škol, státních a samosprávných institucí, církví, politických stran a uskupení působících ve městě a dalších královéhradeckých spolků, sdružení a korporací.

V rámci slavnostního aktu následovalo tradičně i předání ocenění těm, kteří se dlouhodobě a aktivně starají o naši bezpečnost. Spolu se zástupci AČR, policie, hasičů, městské policie nebo záchranné služby převzali ocenění z rukou rektorky brigádní generálky Zuzany Kročové, proděkana pro studijní a pedagogickou činnost fakulty majora Tomáše Kučery a primátorky statutárního města Hradce Králové Pavlíny Springerové nadporučice MUDr. Silvie Karolína Cetkovská (Medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky III. stupně), nadporučík Bc. MUDr. Jakub Král a kapitánka MUDr. Blanka Kupsová, Ph.D. (Medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky II. stupně) a majorka Mgr. Lenka Andrejsová, Ph.D. (Medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky I. stupně). Pochvalu za vynikající plnění povinností v době základní přípravy udělila paní rektorka svobodníku Tomáši Gilgovi.